Privacy beleid


't Eanters Zuivelboertje, gevestigd aan Erve Hagemans 7, 7468 JV Enter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.eanterszuivelboertje.nl
Erve Hagemans 7
7468 JV Enter
+31 6 42673655

Dennis ter Denge is de Functionaris Gegevensbescherming van 't Eanters Zuivelboertje. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
't Eanters Zuivelboertje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
   - Voor- en achternaam;
   - Adresgegevens;
   - Telefoonnummer;
   - E-mailadres;
   - Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kind verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
't Eanters Zuivelboertje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
   - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
   - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
   - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
   - Om goederen en diensten bij u af te leveren;
   - 't Eanters Zuivelboertje analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en

     het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
   - 't Eanters Zuivelboertje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

     gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
't Eanters Zuivelboertje neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 't Eanters Zuivelboertje) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
't Eanters Zuivelboertje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
   - Persoonsgegevens > Na afhandeling van de  bestelling/contact > Hierbij kan 't Eanters Zuivelboertje
     contact opnemen met de klant;
   - Adres > Na afhandeling van de bestelling/contact > Hierbij kan 't Eanters Zuivelboertje contact opnemen

     met de klant. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
't Eanters Zuivelboertje verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
't Eanters Zuivelboertje gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uw afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 't Eanters Zuivelboertje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We proberen zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. We zullen dit uiterlijk binnen een week na ontvangst doen!

't Eanters Zuivelboertje wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
't Eanters Zuivelboertje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 't Eanters Zuivelboertje heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

   - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
   - TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan

     de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Producten

Klik op één van de onderstaande foto's om naar het gewenste product te gaan!

Contact gegevens:
't Eanters Zuivelboertje
Erve Hagemans 7
7468 JV Enter
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Website created by Dennis ter Denge - © 2022